การนำข้อคิดจากการ อ่านนิทานคติธรรมสู่การปฏิบัติ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การนำข้อคิดจากการ อ่านนิทานคติธรรมสู่การปฏิบัติ ป.5 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การนำข้อคิดจากการ อ่านนิทานคติธรรมสู่การปฏิบัติ

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า