การเกิดลม

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเกิดลม ป.5 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การเกิดลม

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

แหล่งกำเนิดเสียง

วิทยาศาสตร์

ความดันของของเหลว

ภาษาไทย

คำประพันธ์

วิทยาศาสตร์

ความชื้นของอากาศ

ก่อนหน้า