การขยายพันธุ์พืชโดยการปัเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปัเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ป.5 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปัเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการสอน ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������.5 อื่นๆ
สื่อการเรียนการสอน ���������.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ก่อนหน้า