การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 2

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 2 ป.5 คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 2

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการสอน ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������.5 อื่นๆ
สื่อการเรียนการสอน ���������.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ก่อนหน้า