นิทานพื้นบ้านเรื่อง ท้าวเต่าน้อย

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง นิทานพื้นบ้านเรื่อง ท้าวเต่าน้อย ป.5 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 ชุดนี้
เรื่อง นิทานพื้นบ้านเรื่อง ท้าวเต่าน้อย

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการสอน ��������������������������������������������������������������� ���������.5 อื่นๆ
สื่อการเรียนการสอน ���������.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ก่อนหน้า