หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมโยธาธิการ

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

การยาสูบแห่งประเทศไทย

สอบรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 มี.ค. - 07 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 16 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

สอบพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 16 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สอบข้าราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 13 มี.ค. - 02 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมส่งเสริมการเกษตร

สอบพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 25 มี.ค. - 01 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

สอบลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองบัญชาการกองทัพไทย

สอบทหาร จำนวน 59 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 10 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงบประมาณ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 16 - 30 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
ราชบุรี เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มรภ.ชัยภูมิ

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ชัยภูมิ เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพากร

สอบพนักงานราชการ จำนวน 111 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 05 - 26 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

สอบลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
ลำพูน เปิดสมัคร 10 - 26 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ขอนแก่น เปิดสมัคร 09 - 25 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา