หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

โรงเรียนพานพิทยาคม

สอบครู จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงราย เปิดสมัคร 09 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กศน.จังหวัดลพบุรี

สอบพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ลพบุรี เปิดสมัคร 16 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมประมง

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 16 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดกระบี่

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
กระบี่ เปิดสมัคร 18 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 9

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลำปาง เปิดสมัคร 04 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

การยางแห่งประเทศไทย

สอบลูกจ้าง จำนวน 18 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลสันป่าตอง

สอบลูกจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 11 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

ม.อ.ปัตตานี

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ปัตตานี เปิดสมัคร 06 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสุขภาพจิต

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต2

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อุดรธานี เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สอบพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
นครศรีธรรมราช เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
สกลนคร เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สอบครู จำนวน 4 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 02 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นครปฐม เปิดสมัคร 04 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

สอบครู จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประจวบคีรีขันธ์ เปิดสมัคร 09 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบจ.ตราด

สอบพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
ตราด เปิดสมัคร 10 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบต.หนองบอนแดง

สอบพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
ชลบุรี เปิดสมัคร 11 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา