สำนักงบประมาณ


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงบประมาณ
ประเภท ข้าราชการ
จำนวนอัตรา 22 อัตรา
จังหวัด ทั่วประเทศ
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 22 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2563

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์สมัครโดยตรง และรายละเอียดเพิ่มเติม
- https://bb.thaijobjob.com/
ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า