คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.1 วิชาภาษาไทย (117 วิดีโอ)
ภาษาไทย ป.1

ตอนที่-7-คืนฝนตก