สื่อการเรียนการสอน (ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3)
วิทยาศาสตร์ ป.5

การพยากรณ์อากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ประโยชน์ของพลังงานลม

วิทยาศาสตร์ ป.5

การเกิดลม

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความชื้นของอากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.5

การวัดความดันอากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.5

ความดันบรรยากาศ

วิทยาศาสตร์ ป.5

การวัดปริมาณน้ำฝน

วิทยาศาสตร์ ป.5

ลักษณะและชนิดของเมฆ

งานราชการ หางานราชการ สอบงานราชการ
จัดเรียงตามใกล้เวลาปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สสจ.ราชบุรี

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราชบุรี เปิดสมัคร 05 - 13 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบพนักงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 24 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานอัยการสูงสุด

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 05 - 26 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพากร

สอบข้าราชการ จำนวน 266 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 03 - 27 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมราชทัณฑ์

สอบข้าราชการ จำนวน 90 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 07 - 28 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการทหารช่าง

สอบทหาร จำนวน 150 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 19 - 28 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา
มีตำแหน่งว่างรวมทั้งหมด
0 อัตรา
ดูงานราชการทั้งหมด
งานอัพเดทล่าสุด
ทั่วประเทศ
กรมที่ดิน
ข้าราชการ 55 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
สำนักงบประมาณ
ข้าราชการ 22 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
พนักงานราชการ 64 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
กรมการขนส่งทหารบก
ข้าราชการ 60 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้าราชการ 42 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พนักงาน 82 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา(สอศ.)
ครู 1942 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ลูกจ้าง 193 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร
กรมทรัพยากรน้ำ
พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสงฆ์
ลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง
ข่าวการศึกษา
ประเด็นร้อน