งานราชการ หางานราชการ สอบงานราชการ
จัดเรียงตามใกล้เวลาปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมโยธาธิการ

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

สป.กระทรวงวัฒนธรรม

สอบข้าราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 20 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

กรมการขนส่งทางบก

สอบพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 30 มี.ค. - 16 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 มี.ค. - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

สอบข้าราชการ จำนวน 58 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 23 มี.ค. - 24 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สอบลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 27 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 30 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร 23 วัน
มีตำแหน่งว่างรวมทั้งหมด
997 อัตรา
ข้าราชการ 184
พนักงานราชการ 803
พนักงาน 1
ลูกจ้าง 9
ดูงานราชการทั้งหมด
งานอัพเดทล่าสุด
ทั่วประเทศ
สป.กระทรวงวัฒนธรรม
ข้าราชการ 40 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
ข้าราชการ 58 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้าราชการ 17 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
สำนักงานอัยการสูงสุด
ข้าราชการ 25 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร
กรมการขนส่งทางบก
พนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าราชการ 10 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
พนักงานราชการ 788 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมโรค
ข้าราชการ 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ลูกจ้าง 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการ
ข้าราชการ 17 ตำแหน่ง
เชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร
พนักงานราชการ 12 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
พนักงาน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่
โรงพยาบาลสันป่าตอง
ลูกจ้าง 8 ตำแหน่ง
ข่าวการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน (ป.1 - ม.3)
สังคมศึกษา ป.3

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

วิทยาศาสตร์ ป.3

การตกของวัตถุ

ประเด็นร้อน