สสจ.ราชบุรี


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สสจ.ราชบุรี
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด ราชบุรี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 05 - 13 ก.พ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดการจ้าง
- อัตราว่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จากเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
- ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ (ตั้งแต่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นประสงค์สมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 13 มีนาคม 2563 (ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น)

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า