กรมการขนส่งทหารบก


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมการขนส่งทหารบก
ประเภท ข้าราชการ
จำนวนอัตรา 60 อัตรา
จังหวัด ทั่วประเทศ
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 15 - 24 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 30 อัตรา
- พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และนขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 16 อัตรา
- พลขับ สังกัด ทภ.1 จำนวน 1 อัตรา
- พลขับ สังกัด ทภ.2 จำนวน 3 อัตรา
- พลขับ สังกัด ทภ.3 จำนวน 2 อัตรา
- พลขับ สังกัด ทภ.4 จำนวน 8 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 17 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ขส.ทบ. และนขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.1 จำนวน 3 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.2 จำนวน 1 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.3 จำนวน 3 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.4 จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 13 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ขส.ทบ. และนขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 9 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.1 จำนวน 1 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.3 จำนวน 1 อัตรา
- ทักษะช่างซ่อม สังกัด ทภ.4 จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2563 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า