สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา(สอศ.)


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา(สอศ.)
ประเภท ครู
จำนวนอัตรา 1942 อัตรา
จังหวัด ทั่วประเทศ
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 01 - 07 มิ.ย. 2563

1. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) จำนวน 71 กลุ่มวิชา อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1,869 อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 30 กลุ่มวิชา อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 73 อัตรา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์สมัครโดยตรง และรายละเอียดเพิ่มเติม
- https://vec.thaijobjob.com/
ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1- ไฟล์แนบที่ 2
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า