หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคใต้

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดกระบี่

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
กระบี่ เปิดสมัคร 18 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมประมง

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 16 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

ม.อ.ปัตตานี

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ปัตตานี เปิดสมัคร 06 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สอบพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
นครศรีธรรมราช เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสจ.สงขลา

สอบพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 05 - 11 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสจ.สงขลา

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 05 - 11 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

สอบลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
ตรัง เปิดสมัคร 02 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 02 - 04 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา