ม.อ.ปัตตานี


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน ม.อ.ปัตตานี
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด ปัตตานี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 06 - 23 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การวัดและประเมินผลการศึกษา นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

ลิงก์รับสมัคร
https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpY++9HmBSI01IceO7GT1QIw=

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า