สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดกระบี่


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดกระบี่
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด กระบี่
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 18 - 24 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสถาปนิก 1 อัตรา
เงินเดือน: 19,500 - 20540 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า