วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด สงขลา
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 02 - 04 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานบัญชี
อัตราเงินเดือน: 7670 บาท + ค่าครองชีพ 1500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส.สาขาวิชาการบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2-4 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า