มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 4 อัตรา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. นักจัดการงานทั่วไป (งานนิติการและการเจ้าหน้าที่) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า