หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 55 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 21 ก.ย. - 09 ต.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงบประมาณ

สอบข้าราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 22 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สอบพนักงานราชการ จำนวน 64 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 22 - 26 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงาน-กสทช.

สอบพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 26 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการขนส่งทหารบก

สอบข้าราชการ จำนวน 60 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 15 - 24 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สอบข้าราชการ จำนวน 42 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 23 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สอบลูกจ้าง จำนวน 193 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 08 - 20 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 15 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลสงฆ์

สอบลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 10 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 09 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สอบพนักงาน จำนวน 82 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 08 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา(สอศ.)

สอบครู จำนวน 1942 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 07 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม(สปก.)

สอบพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 83 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 07 - 28 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สอบพนักงาน จำนวน 48 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 27 เม.ย. - 19 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สอบพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 16 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานทางหลวงที่10

สอบพนักงานราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง
นครราชสีมา เปิดสมัคร 05 - 12 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 24 เม.ย. - 12 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา