หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ข้าราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 55 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 21 ก.ย. - 09 ต.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงบประมาณ

สอบข้าราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 22 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการขนส่งทหารบก

สอบข้าราชการ จำนวน 60 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 15 - 24 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สอบข้าราชการ จำนวน 42 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 23 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 83 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 07 - 28 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมควบคุมโรค

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานอัยการสูงสุด

สอบข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 07 เม.ย. - 01 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 30 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สอบข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

สอบข้าราชการ จำนวน 58 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 23 มี.ค. - 24 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สป.กระทรวงวัฒนธรรม

สอบข้าราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 20 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมโยธาธิการ

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 16 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สอบข้าราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 13 มี.ค. - 02 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสุขภาพจิต

สอบข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 27 ก.พ. - 19 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 26 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา