กรมสุขภาพจิต


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
ประเภท ข้าราชการ
จำนวนอัตรา 25 อัตรา
จังหวัด ทั่วประเทศ
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 9 อัตรา (ภาคเหนือ) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 9 อัตรา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 9 อัตรา (ภาคใต้) บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 9 อัตรา (ภาคกลาง) บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ลิงค์รับสมัคร
https://dmh.thaijobjob.com/2020031/index.php

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า