หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ลูกจ้าง

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สอบลูกจ้าง จำนวน 193 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 08 - 20 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลสงฆ์

สอบลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 10 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 09 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สอบลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 01 - 27 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลบางบัวทอง

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

ศูนย์เอราวัณ

สอบลูกจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลราชวิถี

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 13 - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

สอบลูกจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
ราชบุรี เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

สอบลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
ลำพูน เปิดสมัคร 10 - 26 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ขอนแก่น เปิดสมัคร 09 - 25 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 9

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลำปาง เปิดสมัคร 04 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

การยางแห่งประเทศไทย

สอบลูกจ้าง จำนวน 18 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลสันป่าตอง

สอบลูกจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 11 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นครปฐม เปิดสมัคร 04 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สอบลูกจ้าง จำนวน 973 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 04 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา