โรงพยาบาลบางบัวทอง


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางบัวทอง
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด นนทบุรี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า