สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 2 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 10 - 20 เม.ย. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานห้องทดลอง ชั้น 4 สพธ (เทคนิคการแพทย์) 2 อัตรา
15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า