สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 9


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 9
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด ลำปาง
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 04 - 24 มี.ค. 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9400 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4000บาท (เมื่อปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชาย
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในการขับรถยนต์
4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมาย
5. ต้องพ้นจากการรับราชการทหาร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) ตั้งแต่วันที่ 4-24 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5428-4616 ต่อ 210

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า