ศูนย์เอราวัณ


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน ศูนย์เอราวัณ
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 9 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 10 - 17 เม.ย. 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการประชาชน อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือด้านสาธารณสุข

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า