โรงพยาบาลสันป่าตอง


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสันป่าตอง
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 8 อัตรา
จังหวัด เชียงใหม่
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 11 - 23 มี.ค. 2563

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกาพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2563

2. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่โรงพยาบาลสันป่าตอง เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2563

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า