โรงพยาบาลราชวิถี


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลราชวิถี
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 2 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 13 - 17 เม.ย. 2563

ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,300 บาท

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า