หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ พนักงาน

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สำนักงาน-กสทช.

สอบพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 26 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สอบพนักงาน จำนวน 82 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 08 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สอบพนักงาน จำนวน 48 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 27 เม.ย. - 19 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสอ.บางกรวย

สอบพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลบางกรวย

สอบพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 มี.ค. - 17 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มรภ.ชัยภูมิ

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ชัยภูมิ เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

ม.อ.ปัตตานี

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ปัตตานี เปิดสมัคร 06 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
สกลนคร เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบจ.ตราด

สอบพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
ตราด เปิดสมัคร 10 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบต.หนองบอนแดง

สอบพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
ชลบุรี เปิดสมัคร 11 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

สอบพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
สมุทรปราการ เปิดสมัคร 11 - 19 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

คณะวิจิตรศิลป์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 08 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลราชบุรี

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราชบุรี เปิดสมัคร 04 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สภากาชาดไทย

สอบพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 06 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบต.โคกยาง

สอบพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
สุรินทร์ เปิดสมัคร 05 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงาน ก.พ.ร.

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 08 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา