คณะวิจิตรศิลป์


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน คณะวิจิตรศิลป์
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด เชียงใหม่
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 08 - 18 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220016 สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)
อัตราเงินเดือน 18,655 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผูมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า