โรงพยาบาลบางกรวย


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางกรวย
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 5 อัตรา
จังหวัด นนทบุรี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 14 - 20 เม.ย. 2563

1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
2. นักโภชนาการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200 บาท

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า