มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 3 อัตรา
จังหวัด เชียงใหม่
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 3 อัตรา (ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัย)
อัตราเงินเดือน 11,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4. อายุไม่เกิน 35 ปีมีความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
5. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย
6. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
7. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานที่ต้องมีการประสานร่วมกับคนอื่นได้ดี
8. มีความพร้อมและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเป็นรอบ รอบละ 8 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ลิงก์รับสมัคร
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า