สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด สกลนคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า