หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ พนักงานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สอบพนักงานราชการ จำนวน 64 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 22 - 26 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 15 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม(สปก.)

สอบพนักงานราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สอบพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 16 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานทางหลวงที่10

สอบพนักงานราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง
นครราชสีมา เปิดสมัคร 05 - 12 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 24 เม.ย. - 12 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทางหลวง

สอบพนักงานราชการ จำนวน 23 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 28 เม.ย. - 05 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สอบพนักงานราชการ จำนวน 788 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 08 เม.ย. - 01 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการขนส่งทางบก

สอบพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 30 มี.ค. - 16 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานทางหลวงที่ 9

สอบพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 12 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

สอบพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 16 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมส่งเสริมการเกษตร

สอบพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 25 มี.ค. - 01 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 10 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงบประมาณ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 - 31 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 16 - 30 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพากร

สอบพนักงานราชการ จำนวน 111 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 05 - 26 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กศน.จังหวัดลพบุรี

สอบพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ลพบุรี เปิดสมัคร 16 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมประมง

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 16 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา