กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 5 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 24 เม.ย. - 12 พ.ค. 2563

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com/

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์สมัครโดยตรง และรายละเอียดเพิ่มเติม
- https://hss.thaijobjob.com/
ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า