กรมการขนส่งทางบก


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 15 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 30 มี.ค. - 16 เม.ย. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ

5. ตำแหน่ง ช่างตรวจสภาพรถ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์สมัครโดยตรง และรายละเอียดเพิ่มเติม
- https://dlt.thaijobjob.com/
ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า