สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม(สปก.)


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม(สปก.)
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 17 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2563

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 6 อัตรา
6. ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3 อัตรา
7. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3 อัตรา
8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์สมัครโดยตรง และรายละเอียดเพิ่มเติม
- https://alro.thaijobjob.com/
ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า