สำนักงาน-กสทช.


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงาน-กสทช.
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 20 อัตรา
จังหวัด ทั่วประเทศ
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 24 ก.พ. - 26 มิ.ย. 2563

1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 5 อัตรา
2. ด้านกฏหมาย จำนวน 5 อัตรา
3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
4. ด้านบัญชี จำนวน 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2563 (ขยายเวลารับสมัครออกไปเป็นถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563) ในวันและเวลาทำการ

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1- ไฟล์แนบที่ 2- ไฟล์แนบที่ 3
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า