หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ทั่วประเทศ พนักงาน

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สำนักงาน-กสทช.

สอบพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 26 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สอบพนักงาน จำนวน 82 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 08 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สอบพนักงาน จำนวน 48 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 27 เม.ย. - 19 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

องค์การเภสัชกรรม

สอบพนักงาน จำนวน 118 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา