หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ทั่วประเทศ ครู

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา(สอศ.)

สอบครู จำนวน 1942 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 07 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา