หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ทั่วประเทศ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 55 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 21 ก.ย. - 09 ต.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงบประมาณ

สอบข้าราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 22 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สอบพนักงานราชการ จำนวน 64 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 22 - 26 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงาน-กสทช.

สอบพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 26 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการขนส่งทหารบก

สอบข้าราชการ จำนวน 60 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 15 - 24 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สอบข้าราชการ จำนวน 42 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 23 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สอบลูกจ้าง จำนวน 193 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 08 - 20 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สอบพนักงาน จำนวน 82 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 08 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา(สอศ.)

สอบครู จำนวน 1942 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 07 มิ.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 83 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 07 - 28 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สอบพนักงาน จำนวน 48 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 27 เม.ย. - 19 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานอัยการสูงสุด

สอบข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 07 เม.ย. - 01 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สอบพนักงานราชการ จำนวน 788 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 08 เม.ย. - 01 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สอบข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 30 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

สอบข้าราชการ จำนวน 58 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 23 มี.ค. - 24 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานทางหลวงที่ 9

สอบพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 01 - 12 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สป.กระทรวงวัฒนธรรม

สอบข้าราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 20 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา