หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคเหนือ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตร

สอบพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 25 มี.ค. - 01 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 09 - 27 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

สอบลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
ลำพูน เปิดสมัคร 10 - 26 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 9

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลำปาง เปิดสมัคร 04 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงเรียนพานพิทยาคม

สอบครู จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงราย เปิดสมัคร 09 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลสันป่าตอง

สอบลูกจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 11 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สอบครู จำนวน 4 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 02 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

คณะวิจิตรศิลป์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 08 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 01 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลแพร่

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
แพร่ เปิดสมัคร 01 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 01 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงราย เปิดสมัคร 09 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลำปาง เปิดสมัคร 09 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ

สอบครู จำนวน 2 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 01 - 07 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา