สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด เชียงใหม่
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 01 - 16 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี
วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ภาษาอังกฤษ บริหารจัดการโครงการด้านการตลาด
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มีนาคม 2563 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)
โทร.0-5332-8496 ต่อ 1115

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า