มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด ลำปาง
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 10 มี.ค. 2563

ประกาศการจ้างเหมาบริการพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
4. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
5. ถ้ามีความสามารถในการพัฒนาระบบเว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า