หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคเหนือ ลูกจ้าง

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

สอบลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
ลำพูน เปิดสมัคร 10 - 26 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 9

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลำปาง เปิดสมัคร 04 - 24 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลสันป่าตอง

สอบลูกจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 11 - 23 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 01 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงราย เปิดสมัคร 09 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา