สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด เชียงราย
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 10 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้ต้องรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ โดยศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.053-711666 หรือ 053-717706

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า