มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด ขอนแก่น
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 25 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักพลศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านพลศึกษา หรือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลิงค์สมัคร
https://ilp.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobApp1.php?JOB_ID=5778

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า