หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ ภาคกลาง กรุงเทพ ปริมณฑล ข้าราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมควบคุมโรค

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมโยธาธิการ

สอบข้าราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 19 มี.ค. - 09 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมพัฒนาที่ดิน

สอบข้าราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 16 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 27 ก.พ. - 19 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 26 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สอบข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 20 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำ

สอบข้าราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 17 ก.พ. - 06 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมศิลปากร

สอบข้าราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 ก.พ. - 05 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สอบข้าราชการ จำนวน 36 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 13 ก.พ. - 04 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา