หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมสุขภาพจิต

สอบข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

สอบพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
สมุทรปราการ เปิดสมัคร 11 - 19 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 27 ก.พ. - 19 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

คณะวิจิตรศิลป์

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 08 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สอบลูกจ้าง จำนวน 973 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 04 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 45 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลราชบุรี

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราชบุรี เปิดสมัคร 04 - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สอบข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 26 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สอบข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 20 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สภากาชาดไทย

สอบพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 06 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการท่องเที่ยว

สอบลูกจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 01 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

อบต.โคกยาง

สอบพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
สุรินทร์ เปิดสมัคร 05 - 16 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองโรคไม่ติดต่อ

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 05 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงาน ก.พ.ร.

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 08 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
บึงกาฬ เปิดสมัคร 09 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์

สอบลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
ปทุมธานี เปิดสมัคร 02 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลแพร่

สอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
แพร่ เปิดสมัคร 01 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา