หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กรมราชทัณฑ์

สอบข้าราชการ จำนวน 90 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 07 - 28 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมการทหารช่าง

สอบทหาร จำนวน 150 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 19 - 28 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพากร

สอบข้าราชการ จำนวน 266 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 03 - 27 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานอัยการสูงสุด

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 05 - 26 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบพนักงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 09 - 24 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสจ.ราชบุรี

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ราชบุรี เปิดสมัคร 05 - 13 ก.พ. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา